Aanmelden Reglement Inhaalregels Opzeggen

    Aanmelden

Het is mogelijk om een proefles in een yogagroep naar keuze te volgen (als daar plaats is), voordat je je inschrijft. Het is nodig om hiervoor een afspraak te maken, dit kan telefonisch of via de e-mail.
De betaling van de proefles dient vooraf contant te worden voldaan. In therapie lessen zijn geen proeflessen mogelijk.

Wil je je inschrijven, dan kan dat door middel van een inschrijfformulier. Het reglement staat hieronder.
Het yogaseizoen is in drie betalingsperioden verdeeld. Het aantal lessen van de periodes is niet altijd gelijk. Gedurende het gehele jaar is het mogelijk om in te stromen en dan betaal je uiteraard alleen de resterende lessen van die periode.

    Reglement

Voor de yogalessen gelden de volgende afspraken;    Inhalen

Om het inhalen soepel te laten verlopen volgen hier een aantal regels;


Avondgroepen: op de dag dat je wilt inhalen voor 13:00 uur. Vermeld dan in welke groep je wilt komen.


Ik streef ernaar om je e-mail om 13:00 uur te beantwoorden en uiterlijk tussen 13:00 uur en 16:30 uur. Het is helaas voor mij niet mogelijk om op de voicemail ingesproken aanvragen voor het inhalen van een les te reageren of terug te bellen.
Om misverstanden te voorkomen: het inhalen van een yogales is een service die ik verleen en geen recht waar je aanspraak op kunt maken.

    Opzeggen

Als je wilt stoppen met de lessen houdt dan rekening met de opzegtermijn. (Zie reglement). Bij niet (tijdig) opzeggen sta je automatisch ingeschreven voor de volgende periode en is er een betalingsverplichting.
De betalingsperioden staan vermeld bij de tarieven en in de rekening die je per lesperiode ontvangt. Opzeggen kan mondeling, voor of na een les of schriftelijk via een e-mail.

Home